Aanvullende, recente informatie over onze vereniging, vindt u onder het kopje "Informatie".

De geschiedenis begint in 1957 met vier "opsketten" jongfeinten die het initiatief namen een drumband op te richten. Ze zochten daarvoor contact met Jappie Zoodsma in Minnertsga. Hij wilde de Menaldumer uitdaging wel aan. Het zou een lang ’huwelijk’ worden. Nog in hetzelfde jaar werd hij aangesteld als tromslager instructeur en hij zou tot zijn overlijden in 1993 betrokken blijven bij CMH. Zoon Jan heeft in 1993 de muzikale leiding overgenomen. In 1961 werd het instrumentarium uitgebreid met een achttal signaalhoorns waarmee alleen natuurtonen gespeeld konden worden. In 1976 werd de overstap gemaakt naar GD trompetten (l ventiel). Eind 1999 is de overstap naar drumfanfare gemaakt. De G/D instrumenten waren dringend aan vervanging toe, en muziek voor G/D bezetting in de Ere divisie werd (bijna) niet meer geschreven. De keus was toen snel gemaakt.

In 1977 volgde de oprichting van het eerste majorette peloton.. In 1991 was men opnieuw aan een uitbreiding toe. In navolging van andere bands, werd ook CMH uitgebreid met een Colorguard. Een facet dat het showelement tijdens optredens behoorlijk versterkt. De majorettes, gaan buiten onze optredens naar individuele wedstrijden waarbij we als CMH trots zijn op hun prestaties.

De Colorguard, doet elk jaar mee met de winterguardcompetitie. Er wordt dan een show gebracht, waarbij een verhaal of thema verwerkt wordt in een dans op muziek. Er wordt gebruik gemaakt van vlaggen, houten geweren (rifles) en sabels. Onze guard draait tegenwoordig mee in de sub-top van Color Guard Nederland.


CMH Menaldum D&S Dia positief


 Drumfanfare - Colorguard
Opleidingen (Muziek-Show-Dans)
Telefoon: 06-40403999

Bank: NL54 RABO 0341749192
t.n.v. Drumfanfare CMH